Головна‎ > ‎AutoCAD‎ > ‎

Комбінації клавіш

Клавіші загального призначення
Esc - використовується для зняття виділення або скасування команди
Пробіл (або Enter) - використовується для запуску останньої виконаної програми
Delete - видаляє виділені об'єкти


Швидкий доступ F1-F12
F1  - довідкова система
F2  - інформація про процес роботи, порядк побудови об'єктів
F3  - об'єктні прив'язки
F4  - 3D-прівязки
F5  - циклічне перемикання між ізометричними площинами
F6  - дозволити / заборонити динамічну ПСК (системна змінна UCSDETECT)
F7  - сітка (GRIDMODE)
F8  - "орто" (ORTHOMODE)
F9  - крокова прив'язка (NAPMODE)
F10 - полярне відстеження
F11 - режим відстеження об'єктної прив'язки
F12 - динамічне введення


Клавіші для роботи з буфером обміну
Ctrl + X - вирізати виділені об'єкти
Ctrl + C - копіювати виділені об'єкти 
Ctrl + Shift + C - копіювання виділених об'єктів з базовою точкою
Ctrl + V - вставка даних 
Ctrl + Shift + V - вставка даних з буфера обміну єдиним блоком


Клавіші для роботи з файлами:
Ctrl + N - створення нового креслення
Ctrl + O - відкриття існуючого файлу креслення
Ctrl + S - збереження поточного креслення
Ctrl + Shift + S - зберегти як
Ctrl + P - друк
Ctrl + Q - закрити програму
Ctrl + Z - скасування останньої операції
Ctrl + Y - скасування останньої операції «скасувати»


Клавіші CTRL + 0 ... CTRL + 9
CTRL + 0 - режим чистого екрану
CTRL + 1 - палітра «Властивості»
CTRL + 2 - центру управління
CTRL + 3 - вікно інструментальних палітр
CTRL + 4 - диспетчер підшивок
CTRL + 5 - інформаційна палітра
CTRL + 6 - диспетчер підключення до БД
CTRL + 7 - диспетчер наборів позначок
CTRL + 8 - палітра калькулятора 
CTRL + 9 - командний рядок


Додаткові клавіші CTRL + ...

CTRL + A - вибір об'єктів в кресленні
CTRL + SHITF + A - групи
CTRL + B - крокова прив'язка
CTRL + D - динамічна ПСК
CTRL + E - циклічне перемикання між ізометричними площинами
CTRL + F - перемикання поточних режимів об'єктної прив'язки
CTRL + G - сітка
CTRL + H - змінна PICKSTYLE
CTRL + I - змінна COORDS
CTRL + J - повторне виконання останньої команди
CTRL + L - "орто"
CTRL + M - повторне виконання останньої команди
CTRL + R - циклічне перемикання між видовими екранами листів
CTRL + T - включення і відключення режиму «Планшет»
CTRL + [- переривання поточної команди
CTRL + \ - переривання поточної команди
CTRL + PAGE UP - переміщення на наступну вкладку ліворуч від поточної
CTRL + PAGE DOWN - переміщення на наступну вкладку праворуч від поточної


Клавіші ALT + ...
ALT + F11 - виклик редактора Visual Basic
ALT + F8 - виклик діалогового вікна «Макроси»