Головна‎ > ‎C#‎ > ‎Додатково‎ > ‎

Подія

1. Подія сигналізує системі, що сталася певна подія

2. Ще можна реалізувати делегатами, += дає можливість визвати кілька делегатів одразу

3. Event

delegate void AccounStateHendler(string m)

class A{
      public event AccountStateHendler Added;
      // Adding - якщо викликається до самої події

      public Do(){
            if(Added != null){ Added("text"); }
      }
}

static void Display(){  /* обробник події  */  }   


main

A obj = new A();
obj.Added += Display;   // додати обробник
// те саме: obj.Added += new AccountStateHendler(Display);
obj.Added -= Display;   // видалити обробник