Головна‎ > ‎C#‎ > ‎Додатково‎ > ‎

Task (TPL)

using System.Threading.Tasks; 
Бібліотека, що спрощує роботу з потоками
Ця бібліотека є більш рекомендованою ніж звичайні Thread
Перший task може запуститися в головному потоці
Для запуску потрібен Start

Task task = new Task( () => Console.WriteLine("Task 1") );
task.Start();Запускається автоматично

   1.
   Task task = Task.Run(() => F1());

   2.
   Task task = Task.Factory.StartNew(() => F1());

   3.
   await Task.Factory.StartNew(() => F1());

   4.
   Task.Factory.StartNew(() => F1());


   list.Add(Task.Factory.StartNew(() => F1()));


Зачекати на виконання task

   task1.Wait();           // очікує на закінчення task1
   task1.Wait(1000);    // очікує 1 c, TimeSpan
   Task.WaitAll(task1, task2);
   Task.WaitAll(taskArr);
   Task.WaitAll(list.ToArray());
   Task.WaitAny(list.ToArray());     // очікує поки не закінчиться один з тасків


Отримати результат виконання методу

var awaiter1 = task1.GetAwaiter();
var result = awaiter1.GetResult();


Коли завершиться

awaiter1.OnCompleted(() => {var awaiter1 = task1.GetAwaiter(); F1(awaiter1); });


Затримка

=> { await Task.Delay(1000); }Status: WaitingToRun чи RanToCompletion

AsyncState: повертає об'єкт стану завдання

CurrentId: повертає ідентифікатор поточного завдання

Exception: повертає об'єкт виключення, що виник при виконанні завдання
AsParallel працює повільніше, але не їсть багато ресурсів (рекомендовано!)

Для 3-х операцій

Enumerable.Range(0, 3).AsParallel().ForAll(
     x =>
     { MessageBox.Show(list[x]); }
);

Для списку

list.AsParallel().ForAll(
     x =>
     { MessageBox.Show(x); }
);
Parallel працює швидко, але їсть багато ресурсів

Parallel.Invoke(
     () => 
     { MessageBox.Show("1");},
     () => 
     { MessageBox.Show("2"); },
     () => 
     { MessageBox.Show("3"); }
);

Або 

Parallel.For(0, 5, x =>
     { MessageBox.Show(list[x]); }
); 

Або 

Parallel.ForEach(list, x =>
     { MessageBox.Show(x); }
);