Головна‎ > ‎C#‎ > ‎Додатково‎ > ‎

Unit тести

  • Правою кнопкою миші по рішенню
  • Додати новий проект 
  • Test -> Unit Test project
  • <Назва проекту>.Tests
  • В новому проекті UnitTest1.cs -> <Назва проекту>.Tests
  • Test -> Windows -> Text Explorer (для запуску тестів)
  • Або Тест  -> Запустити Тест
using System;
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
using ConsoleApplication3;

namespace my.Tests
{
    [TestClass]
    public class UnitTest1
    {

        [TestMethod]
        public void Sum_10and5_15returned()
        {
            Assert.AreEqual(15, Program.Sum(10, 5));
        }

        [TestMethod]
        public void Sum_10and40_50returned()
        {
            Assert.AreEqual(50, Program.Sum(10, 40));
        }

    }
}namespace ConsoleApplication1
{
    public class Program
    {
        public static int Sum(int a, int b) {
            return a + b;
        }

        static void Main(string[] args)
        {
            Console.ReadLine();
        }
    }
}