Більше

Шістнадцяткове число в десяткове
int dec = int.Parse(hex, System.Globalization.NumberStyles.HexNumber);

String.Format("{0,10:G}: {0,10:X}", value);   // десяткове і шістнадцяткове

Масив в рядок
char[] chars = {'a', 's', 't', 'r', 'i', 'n', 'g'}; 
string s = new string(chars);

Обрізати рядок і помістити в масив символів 
char[] arr = str.ToCharArray();  // ToCharArray(3, 4) починаючи з третьої позиції взяти 4 цифри

Байти в рядок
string result = System.Text.Encoding.UTF8.GetString(byteArray);

Перевірка на пустоту
if (String.IsNullOrEmpty(str)) 
     str = "нічого";

Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
string s = "<@>";
Console.WriteLine(System.Net.WebUtility.HtmlDecode(s));
// <@>