Головна‎ > ‎C#‎ > ‎

Масиви

int[] mas = { 1, 3, 5, 7, 9 };
int[] mas = new int[] { 1, 3, 5, 7, 9 };
int[] mas = new int[5] { 1, 3, 5, 7, 9 };
int[] mas = new int[3];  

mas[0] = 4;
mas[1] = 6;
mas[2] = 8;Двовимірні

int[,] mas = new int[3, 3];


int[,] mas = { { 1, 2, 3 },
                     { 4, 5, 6 },
                     { 7, 8, 9 } };

mas[12] = 6;


int[,] mas = new int[,]{ { 1, 2, 3 },
                                   { 4, 5, 6 },
                                   { 7, 8, 9 } };Тривимірні

int[, ,] mas = new int[2, 3, 4];

int
[, ,] mas = new int[, ,] { { { 1, 1, 1, 1 }, { 2, 2, 2, 2 }, { 3, 3, 3, 3 } }
                                     { { 4, 4, 4, 4 }{ 5, 5, 5, 5 }, { 6, 6, 6, 6 } } };


mas.Rank;           //3
mas.Length;         //24 
mas.GetLength(0);   //2 
mas.GetLength(1);   //3 
mas.GetLength(2);   //4 


Переписати масив

int
[] a = { 1, 2, 3 };
int[] b = { 5, 5, 5, 5, 5 };
b = a; // b = {1, 2, 3}Вивести циклом
for (int i = 0; i < arr.GetLength(0); i++)
{
     for (int j = 0; j < arr.GetLength(1); j++)
     {
          Console.Write(arr[i, j] + " ");
     }
     Console.WriteLine();
}


Об'єднати     // лише одновимірні масиви
string[] arr = {"A""B""C""D"};  
string s1 = string.Join(", "arr);     // Environment.NewLineСортування
Array.Sort(arr);    // сортує цифри по зростанню, а рядки по алфавіту


Змінити порядок ззаду наперед
Array.Reverse(arr);


Онулити перші три елементи
Array.Clear(arr, 0, 3);


Середнє значення
Array.Average(arr);


Прибрати дублікати
int[] q = arr.Distinct().ToArray();


Об'єднати 2 масиви
int[] mas3 = mas1.Concat(mas2).ToArray();


Об'єднати 2 масиви прибравши дублікати
int[] mas3 = mas1.Union(mas2).ToArray();


Пошук елемента у масиві
int[] arr = { 1, 2, 3, 4, 5};
int b = Array.IndexOf(arr, 5);                    // 4
int b = Array.IndexOf(arr, 6);                    // -1
int b = Array.Array.LastIndexOf(arr, 5);      // 4


Пошук елемента у відсортованому масиві
int[] arr = { 1, 2, 3, 4, 5 };
int b1 = Array.BinarySearch(arr, 5);      // 4
int b2 = Array.BinarySearch(arr, 10);    // -6  тобто, від'ємна кількість елементів + 1 


Змінити розмір масиву
Array.Resize(ref arr, arr.Length + 5);Кількість входжень
int[] arr = { 0, 3, 3, 6 };
Console.WriteLine(arr.Count(n => n == 3));   // 2


using System.Linq;
arr.Max()
arr.Min()
arr.Sum()


Передати в метод по посиланню
Show(arr);
void Show(int[] arr) { }  
void Show(int[,] arr) { }    
void Show(int[,,] arr) { }   


Тип масиву
Console.WriteLine(arr);   // System.Int32[]