Головна‎ > ‎C#‎ > ‎

Математика

Math.Abs(-3)      // 3
Math.Sqrt(a)      // взяти корінь з а
Math.Pow(a,3)     // а^3
Math.Floor(a)     // a=2.5 опустити до 2
Math.Ceiling(a)   // a=2.5 підняти до 3
Math.Round(2.34567)     // 2  2.5 => 2 3.5 => 3
Math.Round(2.34567,2)   // 2.35
Math.Exp(2)       // 7.39  (2,718281828^2)
Math.Log(10)      // 2.3025  (логорифм з основою е=2,71828)
Math.Log(100,10)  // 2  (логорифм з основою 10)
Math.Log10(10)    // 1  (логорифм з основою 10)
Math.Max(6, 7)    // 7  Math.Max(x, Math.Max(y, z))
Math.Min(6, 7)    // 6   
Math.Sign(-3)     // -1  (Sign(3) = 1)
Math.Truncate(-3.53)       // -3  (Truncate(3.53) = 3) 
Math.IEEERemainder(5, 3)   //-1  (IEEERemainder(5, 5) = 0)


Константи

Math.PI   //3.14159...
Math.E    //2.71828...  (основа натурального логарифму)


Тригонометричні функції

Math.Cos(0.5)    // 0.87 *
Math.Sin(0.5)    // 0.47
Math.Tan(0.5)    // 0.54
Math.Acos(0.5)   // 1.04 *
Math.Asin(0.5)   // 0.52
Math.Atan(0.5)   // 0.46
Math.Atan2(0.5,0.5)   // 0.78 - з двома параметрами
Math.Cosh(0.5)   // 1.13 *
Math.Sinh(0.5)   // 0.52
Math.Tanh(0.5)   // 0.46int x = 5;
x++;   // 6  ++x
x--;   // 4  --x
x += 2;  x = x + 2;   // 7  
x -= 2;  x = x - 2;   // 3
x *= 2;  x = x * 2;   // 10
x /= 2;  x = x / 2;   // 2
x %= 3;  x = x % 3;   // 2  остача від діленняБітові операції


A = 60; 

B = 13; 

A = 0011 1100

B = 0000 1101

-----------------

A&B = 0000 1100   // 12   AND

A|B = 0011 1101   // 61   OR

A^B = 0011 0001   // 49   XOR

~A  = 1100 0011   // 195  NOT


C = 3; // (0011)

<<= 2; C = C << 2;  // 12 (1100)

>>= 2; C = C >> 2;  // 3 (0011)