Головна‎ > ‎C#‎ > ‎

Операції з рядками

Length             // розмір
Replace            // (string, string) (char, char)
IndexOf           // шукає з почтаку (повертає позицію з початку)
LastIndexOf     // шукає з кінця (повертає позицію з початку)
Substring        // позиція, скільки символів залишити 
Split               // розбити літерою
[]                   // витягнути літеру
Contains // має підрядок
StartsWith      // починається з підрядка
Equals           // дорівнює
"\n"
Environment.NewLine


Приклади

str = str.Replace('a', 'b').Replace('b', 'c').Replace('c', 'd');
str = str.Substring(1, 3).Equals("Яна") ? str.Remove(1, 3) : str
var count = str.Count(s => s == 'w');  // кількість входжень літери