Головна‎ > ‎C#‎ > ‎

Операції з рядками

string a = "Hello Bill Gates.";

a.Length                             // 17
a.Replace("Gates", "Jobs")          // Hello Bill Jobs. (string, string) (char, char)
a.ToLower()                        // hello bill gates.
a.ToUpper()                       // HELLO BILL GATES.
a.Contains("Bill")               // true, містить підрядок
a.StartsWith("Hello")           // true, починається з рядка
a.EndsWith("Gates!")           // false, закінчується на
a.Equals("Hello Bill Gates."// true, дорівнює рядку
a.IndexOf("Bill")            // 6 -1 не знайшов, ("Bill", StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase)
a.IndexOf("Bill", 1)        // 6 -пошук з 1-ї позиції 
a.LastIndexOf("Bill")      // 6 -1 не знайшов, шукає з кінця, позиція як з початку
a.Substring(6, 4)         // Bill позиція, скільки символів залишити
a.Substring(6)           // Bill Gates. відкинути перших 6 символів
a.Remove(6, 4)          // Hello  Gates. позиція, скільки символів видалити
a.Insert(6, "Big ")    // Hello Big Bill Gates. позиція, рядок
"  12 ".Trim(' ')     // 12 прибрати пробіли до і після фрази
a[0]                 // H get, char-формат
Спеціальні символи: \\,  \',  \"
Environment.NewLine - нова лінія "\n"
\t - табуляція 
\b - на один символ назад
string[] words = a.Split(' ');   // розбити по ' '
string b = String.Join(" "words);   // Склеїти розділивши ' '