StringBuilder

При додаванні текстів працює в рази швидше!


StringBuilder sb = new StringBuilder("1");   // чи без 1
sb.Append(", 2");
sb.Append(", 3");
Console.WriteLine(sb);    // 1, 2, 3
sb.AppendFormat("m= {0:c}", 15);    // m = $15.00
sb.Insert(8, "and ");    // вставити у 8 позицію
sb.Remove(8, 4);        // видалити починаючи з 8 позиції 4 символи
sb.Replace("Tutlane","C#");
sb.AppendLine();        // новий рядок
sb.ToString();