Отримання ресурсу є ініціалізація (Resource Acquisition Is Initialization)

Є найбільш актуальним для мови С++, бо там не має прибиральника сміття

Але виняткових випадках її можна використовувати і в C#