Головна‎ > ‎C#‎ > ‎

Список

List<int> numbers = new List<int>() { 1, 2, 3, 45 };

numbers.Add(6);    // додати елемент

numbers.AddRange(new int[] { 7, 8, 9 });

numbers.Insert(0, 666);    // вставити на перше місце число 666

numbers.RemoveAt(1);     // видалити другий елемент

sizeOfList = numbers.Count;      // Розмір


foreach (int n in numbers)
{
   Console.WriteLine(n);
}Список об'єктів

List<Person> people = new List<Person>();
people.Add(new Person() { Name = "Козак" });
people.Add(new Person() { Name = "Дім" });


class Person
{
   public string Name { get; set; }
}Перетворити масив у список

string[] w = { "First", "Second", "Third", "Fourth", "Fifth" };
List<string> list1 = w.ToList();

Записати список в рядок

string str = string.Join(", ", list1);     // (Environment.NewLine)

Об'єднати 2 списки 

var list = list1.Concat(list2);   

// var працює через foreach!

Об'єднати 2 списки і видаляє дублікати

var list = list1.Union(list2);

Відкинути перший елемент і видалити дублікати

var list = list1.Skip(1).Distinct();

Пропустити перших 2 елементи і взяти 2 наступних

var list = list1.Skip(2).Take(2);

Відсортувати

list.Sort();     // якщо сисок створено через var - не працюєРядки, що починаються з а чи А

foreach(string elem in array)
{
     if (elem.ToUpper().StartsWith("А"))
          list.Add(elem);
}