Головна‎ > ‎C#‎ > ‎

Список

List<int> numbers = new List<int>() { 1, 2, 3, 45 };

numbers.Add(6);    // додати елемент

numbers.AddRange(new int[] { 7, 8, 9 });

numbers.Insert(0, 666);    // вставити на перше місце число 666

numbers.RemoveAt(1);     // видалити другий елемент

sizeOfList = numbers.Count;      // Розмір


foreach (int i in numbers)
{
   Console.WriteLine(i);
}Список об'єктів

List<Person> people = new List<Person>(3);
people.Add(new Person() { Name = "Козак" });
people.Add(new Person() { Name = "Дім" });


class Person
{
   public string Name { get; set; }
}


Перетворити масив у список

string[] w = { "First", "Second", "Third", "Fourth", "Fifth" };
List<string> list1 = w.ToList();

Записати список в рядок

string str = string.Join(", ", list1);     // (Environment.NewLine, array)

Об'єднати 2 списки

var list = list1.Union(list2);

Відкинути перший елемент і прибрати дублікати

var list = list1.Skip(1).Distinct();

Усі елементи де є літера "i"

var list = list1.Where(x => x.Contains("i"));

Усі елементи заповнити нулями

var list = list1.Select(x => "0");

Нумерація списку

int i = 0;
var list = list1.Select(x => $"{ i++}. {x} element.");

Сортувати по зростанню

var list = list1.OrderBy(x => x);

Сортувати по спаданню

var list = list1.OrderByDescending(x => x);

З "i"-ками поставити в гору, а все інше сортувати по звичайному алфавіту 
і пропустити перших 3 елементи

var list = list1.OrderByDescending(x => x.Contains("i")).ThenBy(x => x).Skip(3);

Показати записи, що мають хочаб один дублікат

var list = list1.GroupBy(g => g).Where(g => g.Count() > 1).Select(g => g.Key);