Головна‎ > ‎C#‎ > ‎

Типи даних

 Тип
 Байт
 Діапазон або набір значень
 bool 1 true, false   // не біт, бо доступ реалізується побайтно
 byte 1 0 .. 255
 sbyte 1 ±127
 char 2 'A'    //'\x0058' - шістнадцятковий, '\u0058' - юнікод
 short, Int16 2 ±32 767
 ushort, UInt16   0 .. 65 535
 int, Int32 4 ±2 147 483 647     // 10
 uint, UInt32 4 0 .. 4 294 967 295     // 10 U
 long, Int64 8 ±9 223 372 036 854 775 807      // 19, L
 ulong, UInt64 8 0 .. 18 446 744 073 709 551 615      // 20, UL
 float 4 Від ±1.5E−45 до ±3.4E38       // точність 6-9, F 
 double 8 Від ±5.0E−324 до ±1.7E308  // точність 15-17D
 decimal 16 Від ±1,0E-28 до ±7,9228E28  // 28-29, M (гроші, в 10 раз повільніший)
 string 20+n*2 "Hello World"

  1. int.MaxValue, int.MinValue
  2. Double.NaN - не число (MaxValue, MinValue)
  3. 308 нулів - експоненціальний формат 
  4. Тип даних з ? окрім стандартного діапазону ще має значення null
  5. C# чутливий до регістру
  6. (char)65 = 'A';  (int)'A' = 65
  7. const - цю змінну не можна змінювати
  8. var - компілятор підбирає тип
  9. object - окремий типКоментар
//
/* */