Головна‎ > ‎C#‎ > ‎

Типи данних

 Тип
Байт
 Діапазон або набір значень
 bool 1 true, false   
 byte 1 0 .. 255
 sbyte 1 ±127
 char 2 // '$', (char)88, '\x0058' - шістнадцятковий, '\u0058' - юнікод
 short (Int16) 2 ±32 767
 ushort (UInt16) 2  0 .. 65 535
 int (Int32) 4 ±2 147 483 648 
 uint (UInt32) 4 0 .. 4 294 967 295
 long (Int64) 8 ±9 223 372 036 854 775 807
 ulong (UInt64) 8 0 .. 18 446 744 073 709 551 615
 float 4 (8) ±3.4E±38  // або як double
 double 8 ±1.7E±308  // 15 цифр після коми * 
 decimal 16 ±7.9E28   // M 28 цифр після коми (фінанси)

* експоненціальний формат, для чисел з великою кількістю нулів (напр. 308 нулів)