Головна‎ > ‎C#‎ > ‎

Типи данних

 Тип
 Байт
 Діапазон або набір значень
 bool 1 true, false   // не біт, бо доступ реалізується побайтно
 byte 1 0 .. 255
 sbyte 1 ±127
 char 2 '$'    // (char)88, '\x0058' - шістнадцятковий, '\u0058' - юнікод
 short, Int16 2 ±32 767
 ushort, UInt16  0 .. 65 535
 int, Int32 4 ±2 147 483 648 
 uint, UInt32 4 0 .. 4 294 967 295      // U
 long, Int64 8 ±9 223 372 036 854 775 807   // L, 19
 ulong, UInt64 8 0 .. 18 446 744 073 709 551 615       // UL, 20 
 float 4 (8) ±3.4E±38     // F
 double 8 ±1.7E±308  // D 15 цифр після коми * 
 decimal 16 ±7.9E28    // M 28 цифр після коми (фінанси)
 string 20+n*2 "Hello World"

* експоненціальний формат, для чисел з великою кількістю нулів (напр. 308 нулів)