Головна‎ > ‎С‎ > ‎

Типи даних

 Тип                    
Байт
 Діапазон або набір значень
 bool 1  truefalse   // не біт, бо доступ реалізується побайтно
 char 1 '$', -128 … 127   // signed
 unsigned char 1 0 .. 255   
 short int 2 −32 768 .. 32 767   // short, signed 
 unsigned short int 2 0 .. 65 535   
 int 4 -2 147 483 648 .. 2 147 483 647    // 10signed
 unsigned int () 4 0 .. 4 294 967 295   // size_t, unsigned long
 long long 8 ±9 223 372 036 854 775 808    // 19, L
 unsigned long long 8 0 .. 18 446 744 073 709 551 615    // 20
 float 4 ±3.4E±38    // 7 знаків після коми, F
 double 8 ±1.7E±308   // 7 знаків після коми, D
 long double 8 (10) як double 

  1. 308 нулів - експоненціальний формат 
  2. C - чутливий до регістру
  3. const - константа
  4. sizeof(char- розмір в байтахКоментар
//
/* */