Головна‎ > ‎C++‎ > ‎

Багатонитковість

#include <iostream>
#include <thread>


void anyFunc() {
cout << "111111111" << endl;
cout << "111111111" << endl;
}
void anyFunc2() {
cout << "222222222" << endl;
cout << "222222222" << endl;
}


main
thread func_thread(anyFunc);
func_thread.join();    // Головний потік чекає на повне виконання цього потоку

thread func_thread2(anyFunc2);
func_thread2.join();