Головна‎ > ‎C++‎ > ‎Класи‎ > ‎

Інкапсуляція

1. Об'єднує данні і методи, що працюють з цими даними в єдиний об'єкт.
2. Обмежує доступ до даних.


class Convert{     // клас
 private:
     int x;            // приватне поле

 public:
     double KilogramToGram(double a) {       // метод
          return a * 1000;
     }
};


int main()
{
     Convert obj;      // об'єкт
     cout << obj.KilogramToGram(1);          // 1000
}