Головна‎ > ‎C++‎ > ‎Класи‎ > ‎

Клас в класі

Внутрішній клас використовується для потреб зовнішнього (всеохоплюючого), 
і може знаходитися в будь-якій секції public, private, protected
  • Якщо у вас є два класи з однаковим ім'ям, і один з них треба приховати
  • Внутрішній клас не має доступу до полів зовнішнього класу


class Book {
 public:
     void GetDates() {
          for (int i = 0; i < 3; i++)
          {
               cout << "Book" << i << ": " << mas[i].GetDate() << endl;
          }
     }

 private:

     // приватний клас - тільки для зовнішнього класу
     class Date {
      public:
          Date(int d, int m, int y) {
               this->d = d;
               this->m = m;
               this->y = y;
          }
          string GetDate() {
               return to_string(d) + "." + to_string(m) + "." + to_string(y);
          }
      private:
          int y;
          int m;
          int d;
     };


     Date mas[3]{
          Date(1, 1, 2020),
          Date(1, 1, 2021),
          Date(1, 1, 2022)
     };


};


int main()
{
     Book b1;
     b1.GetDates();
     system("pause");
     return 0;
}Book0: 1.1.2020
Book1: 1.1.2021
Book2: 1.1.2022Якщо внутрішній клас перенести в public, то ми б могли мати доступ до нього

     Book::Date d1(1, 2, 2075);
     cout<<d1.GetDate();1.2.2075