Головна‎ > ‎C++‎ > ‎

Математика

#include <math.h> // #include <cmath>

abs(a)       // |a|
ceil(a)      // = 2.5 округлення до більшого - 3
floor(a)     // = 2.5 округлення до меншого - 2
round(a)     // = 2.5 округлення до 3  // 0.5 = 1, 1.5 = 2, -2.49999 = -2
pow(a,3)     // а^3
sqrt(a)      // корінь з а
fmod(a,b)    // обчислення залишку від ділення для чисел з плавоючою комою


Тригонометричні функції

cos(x)       // *
sin(x)  
tan(x)       // ctg x = cos(x)/sin(x) = 1/tg(x)
acos(x)      // *
asin(x)   
atan(x)
atan2(x,y)   // з двома параметрами
cosh(x)      // *
sinh(x)  
tanh(x)   
exp(x)       // 2,718281828^x
log(x)       // логорифм з основою е=2,718281828
log10(x)     // логорифм з основою 10C++ 11 (на заміну 2003)

cbrt(x)      // кубічний корінь з а
hypot(x,y)   // sqrt(x^2+y^2); тут при x,y = 1.0e+154 - hypo = 1.41421e+154 (не inf)
fdim(3,6)    // fdim(4, 1) = 3; fdim(1, 4) = 0; fdim(4,-1) = 5; fdim(1,-4) = 5;
fmax(3,6)    // 6
fmin(3,6)    // 3int x = 5;
x++;   // 6  ++x
x--;   // 4  --x
x += 2;  x = x + 2;   // 7  
x -= 2;  x = x - 2;   // 3
x *= 2;  x = x * 2;   // 10
x /= 2;  x = x / 2;   // 2
x %= 3;  x = x % 3;   // 2  остача від ділення цілих чиселБітові операції


A = 60; 

B = 13; 

A = 0011 1100

B = 0000 1101

-----------------

A&B = 0000 1100   // 12   AND   cout << (A&B) << endl;

A|B = 0011 1101   // 61   OR

A^B = 0011 0001   // 49   XOR

~A  = 1100 0011   // 195  NOTC = 3; 

C = 0011

-----------------

C <<= 2; C = C << 2;   // 12 (1100)

C >>= 2; C = C >> 2;   // 3 (0011)