Головна‎ > ‎C++‎ > ‎

Математичні функції

#include <math.h>

abs(a);   // |a| (так само fabs(a))
ceil(a);   // a=2.5 округлення до більшого - 3
floor(a);   // a=2.5 округлення до меншого - 2
round(2.3);  // a=2.3 округлення 2
pow(a,3);   // а^3
sqrt(a);   // корінь з а
fmod(a,b);   // обчислення залишку від ділення


Тригонометричні функції

cos(x);   // *
sin(x);  
tan(x);   
acos(x);   // *
asin(x);   
atan(x);
atan2(x,y);   // з двома параметрами
cosh(x);   // *
sinh(x);  
tanh(x);   
exp(x);   // 2,718281828^x
log(x);   // логорифм з основою е=2,718281828
log10(x);   // логорифм з основою 10
C++ 11 (на заміну 2003)

cbrt(x)   // кубічний корінь з а
hypot(x,y);   // sqrt(x^2+y^2); тут при x,y = 1.0e+154 - hypo = 1.41421e+154 (не inf)
fdim(3,6);   // fdim(4, 1) = 3; fdim(1, 4) = 0; fdim(4,-1) = 5; fdim(1,-4) = 5;
fmax(3,6);   // 6
fmin(3,6);   // 3