Головна‎ > ‎C++‎ > ‎

Змінні (типи даних) C++

 Тип                    
Байт
 Діапазон або набір значень
 bool 1  true, false   // не біт, бо доступ реалізується побайтно
 signed char 1 '$', -128 … 127  
 unsigned char 1 0 .. 255   
 signed short int 2 −32 768 .. 32 767   // short
 unsigned short int 2 0 .. 65 535   // unsigned short
 signed int 4 -2 147 483 648 .. 2 147 483 647   // long (10)
 unsigned int (size_t) 4 0 .. 4 294 967 295   // unsigned long
 long long 8 ±9 223 372 036 854 775 808
 unsigned long long 8 0 .. 18 446 744 073 709 551 615   // long (20)
 float 4 ±3.4E±38   // 7 знаків після коми *
 double 8 ±1.7E±308   // 7 знаків після коми *
 long double 8 (10) як double 
 string  "Hello"   // #include <string>

* експоненціальний формат, для чисел з великою кількістю нулів 
size_t - ціле, беззнакове, підходить для машин з нестандартним розміром int