Головна‎ > ‎C++‎ > ‎

Типи даних

 Тип                    
Байт
 Діапазон або набір значень
 bool 1  true, false   // не біт, бо доступ реалізується побайтно
 char 1 'A', ±127
 unsigned char 1 0 .. 255   
 short int 2 ±32 767   // short, signed
 unsigned short int 2 0 .. 65 535   // unsigned short
 int 4 -2 147 483 648 .. 2 147 483 647   // 10, signed
 unsigned int 4 0 .. 4 294 967 295  // 10
 long long 8 ±9 223 372 036 854 775 807  // 19L
 unsigned long long 8 0 .. 18 446 744 073 709 551 615   // 20
 float 4 ±3.4E±38     // 7 знаків після коми, F
 double 8 ±1.7E±308   // 7 знаків після коми, D
 long double 8 (10) як double 
 string  "Hello"   // #include <string>

  1. 308 нулів - експоненціальний формат 
  2. C++ чутливий до регістру
  3. const - константа
  4. (char)65 = 'A';  (int)'A' = 65
  5. size_t - ціле беззнакове, підходить для машин з нестандартним максимальним int 
  6. auto - будь-який тип даних
  7. sizeof(int) = 4Коментар
//
/* */