Головна‎ > ‎C++‎ > ‎

Vector

Динамічний масив

  1. size() – кількість елементів
  2. max_size() – максимальний розмір
  3. capacity() – пам'ять, яку займає масив
  4. resize(n) – змінює розмір контейнера так, щоб він містив n елементів 
  5. empty() – чи пусто?
  6. shrink_to_fit() – зменшує ємність контейнера, щоб відповідати його розмірам
  7. reserve() – просить, щоб ємність вектора була принаймні достатньою, щоб вмістити n елементів

#include <vector>

vector<int> a;

for (int i = 0; i < n; i++)
{
     a.push_back(i);
}

for (auto i = a.begin(); i != a.end(); ++i) {
     cout << *i << " ";
}

for (auto i = a.rbegin(); i != a.rend(); ++i){
     cout << *i << " ";
}


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0


a[i] - елемент списку
a.clear() - очистити
a.erase(a.begin()+5) - видалити 5-й елемент