TypeScript

TypeScript - позиціонується як засіб розробки веб-застосунків, що розширює можливості JavaScript


  • можливість явного визначення типів (статична типізація)
  • підтримка використання повноцінних класів (як в традиційних об'єктно-орієнтованих мовах)
  • підтримка підключення модулів