Головна‎ > ‎Java‎ > ‎

Математика

Math.abs(n) - модуль
Math.round(n) - округляє
Math.ceil(n) - округляє в більшу сторону
Math.sqrt(n) - корінь
Math.pow(n, b) - степінь
Math.max(5, 10) - мінімальне
Math.min(5, 10) - максимальне
Math.random() - 0.5306432118863367
Math.toDegrees(n) - градуси в радіани
Math.toRadians(n) - радіани в градуси
Math.log(n) логарифм
Math.log10(n) - десятковий логарифм

Math.cos(n), Math.sin(n), Math.tan(n) - тригонометричні функції
Math.acos(n), Math.asin(n), Math.atan(n) - обернені тригонометричні функціїint x = 5;
x++;  // 6
x--;  // 4
x += 2;  x = x + 2;   // 7  
x -= 2;  x = x - 2;   // 3
x *= 2;  x = x * 2;   // 10
x /= 2;  x = x / 2;   // 2
x %= 3;  x = x % 3;   // 2  остача від діленняБітові операції


A = 60; 

B = 13; 

A = 0011 1100

B = 0000 1101

-----------------

A&B = 0000 1100    // 12

A|B = 0011 1101    // 61

A^B = 0011 0001    // 49

~A  = 1100 0011    // 195   ?


C = 3; // (0011)

<<= 2; C = C << 2;  // 12 (1100)  ?

>>= 2; C = C >> 2;  // 3 (0011)   ?