Головна‎ > ‎Java‎ > ‎

Операції з рядками

String a = "Hello Bill Gates.";

a.length()                              // 17
a.replace('G''J')                    // Hello Bill Jates. (char, char)
a.replaceAll("Gates""Jobs")         // Hello Bill Jobs. (string, string)
a.toLowerCase()                      // hello bill gates.
a.toUpperCase()                     // HELLO BILL GATES.
a.contains("Bill")                 // true, містить підрядок
a.startsWith('H')                 // true, починається з рядка
a.equals("Hello Bill Gates.")    // true, дорівнює рядку
a.equalsIgnoreCase()("Hello Bill Gates.")   // true, ігнорує регістр
a.indexOf("Bill")              // 6 -1 не знайшов
a.indexOf("Bill", 1)          // 6 -шукати з 1-ї позиції
a.lastIndexOf("Bill")        // 6 -1 не знайшов, шукає з кінця, позиція як з початку
a.substring(6, 4)           // Bill позиція, скільки символів залишити
"  12 ".trim(' ')          // 12 прибрати пробіли до і після фрази
a.isEmpty()               // false, чи рядок пустий
a.charAt(0)              // H get, char-формат
  
Спеціальні символи: \\,  \',  \"
\n - нова лінія (\r)
\t - табуляція 
\b - на один символ назад
String[] words = a.split(" ");   // розбити по ' '
 str1.copyValueOf(charArr, 0, 5);  // char -> string
str1.compareToIgnoreCase(str2);  // 0 - рівні, 1, -1, нечутливий до регістру
str1.compareTo(str2);           // 0 - рівні, 1, -1
str1.contentEquals(str2);      // true - рівні
str1.endsWith("llo");         // закінчується на
str1.format();               // форматує
str1.getBytes();            // перетворює в масив байтів
str1.getChars();           // string -> char  
str1.hashCode();          // 69609650 
str1.concat(str2);       // об'єднує рядки
str1.startsWith();      // починається з char
x.toString();          // конвертувати в рядок
String.valueOf(x);    // конвертувати в рядок


// розбити по пустим проміжкам
String[] s1 = "SHOES      RUNNING     RED 99.9 USD";
String[] words=s1.split("\\s+");  // [SHOES, RUNNING, RED, 99.9, USD]


// розбити по переносу рядка UNIX and Windows
String lines[] = string.split("\\r?\\n");


// розбити з обмеженням 
String string = "004-034556-42"
String[] parts = string.split("-", 2); 
String part1 = parts[0];   // 004 
String part2 = parts[1];   // 034556-42