Головна‎ > ‎Java‎ > ‎

Змінні (типи даних) Java

 Тип
Байт
 Діапазон або набір значень
 boolean різна true, false
 byte 1 −128 .. 127
 char 2 0 .. 65 535  // '\u0000' - unicod
 short 2 −32 768 .. 32 767
 int 4 ±2 147 483 648
 long 8 ±9 223 372 036 854 775 808  // L
 float 4 ±1.4E-45 .. ±3.4028235E38  // f, ±Infinity, NaN (7 знаків)*
 double 8 ±4.9E-324 .. ±1.7976931348623157E308  // ±Infinity, NaN (16 знаків)*
 string getBytes().
 length 
 "Hello"  // n*2

// Integer.MAX_VALUE, Float.MAX_VALUE...
* експоненціальний формат, для чисел з великою кількістю нулів