printf Java

Базові конструкції

%s - String або toString()

System.out.printf("Hello %s!", "World");   // "Hello World!"
%n - переносить курсор на новий рядок
Byte, Short, Int, Long

%d - у десятковому форматі
%x - у шістнадцятирічному форматі
%7d - у десятковому форматі. Мінімальна довжина рядка 7 символів.

System.out.printf("%7d", 1);   // "1"
%07d - Мінімальна ширина рядка 7 знаків. Початок забити нулями.

printf("%07d", 1);   // "0000001"
Float, Double:

%f - десяткове число з крапкою
%e - десяткове число з крапкою та експонентою

%.10f - з точністю 10 знаків після коми
System.out.printf("%.10f", Math.PI);   // "+3,1415926536"
Date, Calendar 
import java.util.Date;

%tF - дата в форматі "рік-місяць-день"
System.out.printf("%tF", new Date());   // "2011-01-27"

%tT - час в форматі "година:хвилина:секунда"
System.out.printf("%tT", new Date());   // "22:42:37"