Головна‎ > ‎JavaScript‎ > ‎Додатково‎ > ‎

ECMAScript

European Computer Manufacturers Association - асоціація, що займається стандартизацією інформаційних та комунікаційних технологій

ECMAScript (ES) - стандарт мови програмування

JavaScrip - найпопулярніша реалізація стандарту
 • JScript - InternetExplorer
 • ActionScript - Adobe Flash PlayerMo - 1995 Mocha (Мокха) - мова, яка підтримує різні стилі програмування
LS - 1995 LiveScript - красиво
JS - 1995 JavaScript  - брат найкрутішої мови того часу, заманює програмістів у ВЕБ
ES1 - 1997 - JS стандартизувався і відкрилися світу, через конкуренцію з JScript 
ES2 - 1998
ES3 - 1998
 • ===
 • regex
 • try/catch

ES4(E4X) Атаки Майкрософта 

ES5 - 2009
 • Директива "use strict";  - не об'явленні змінні та небезпечні функції будуть виводитися в консолі...
 • String.trim("   А Б В  ") = "А Б В"
 • Array.isArray(Array) = true 
 • Array.forEach(F) function F(value){txt += value + "<br>";};
 • Array.map(F) function F(value, index, array) {return value*2;};
 • Array.filter(F) function F(value) {return value > 10;}
 • Array.reduce(F) function F(total, value, index, array) {return total + value;}
 • Array.reduceRight(F) function F(total, value) {return total + value;}
 • Array.every(F) true (усі) function F(value, index, array) {return value > 18;} 
 • Array.some(F) true (хоч 1) function F(value) {return value > 18;}
 • Array.indexOf("Андрій") = 3
 • Array.lastIndexOf() = 3
 • obj = JSON.parse('{"name":"Андрій", "age":30}'obj. name = "Андрій";
 • JSON.stringify(obj- перетворити в рядок усі поля
 • Date.now();  1585905670681 мілісекунд з 1.01.1970
 • get lang() {return this.language}
 • set lang(value) {this.language = value}
 • var person = {Name: "Андрій", language : "NO",}  - змінити властивість  
 • Object.defineProperty(person, "language", {value: "UKR", writable : true, enumerable : true, configurable : true})

ES6 - 2015
 • let, const
 • ES5var x = function(x, y) {return x * y;}
 • ES6const x = (x, y) => x * y;  // з const більш безпечно
 • Об'явлення класу в звичний спосіб                                                                                                                     class Car { constructor(brand) {this.carname = brand;} }                                                                                      mycar = new Car("Tesla");
 • function F(x, y = 10) - типове значення 
 • Array.find(F); function F(value, index, array) {return value > 18;} повертає перше число, яке більше 18
 • Array.findIndex(F); function F(value, index, array) {return value > 18;} повертає індекс, дек число більше 18
 • Number.EPSILON
 • Number.MIN_SAFE_INTEGER
 • Number.MAX_SAFE_INTEGER
 • Number.isInteger(1.5) false  Number.isSafeInteger(1) true
 • isFinite(10/0) false  
 • isFinite(10/1) true
 • isNaN("Hello"false

ES7 - 2016
 • 5 ** 2 = 25  (як Math.pow(5,2))
 • Array.includes(2) true

ES8 - 2017
 • async/await
 • доповнення до RegExp
 • F1(a,b,c,)
 • 'abc'.padStart(10) = '          abc'
 • 'abc'.padEnd(10)  =  'abc          '
 • const object1 = {property1: 42};                                                                                                                  const descriptors1 = Object.getOwnPropertyDescriptors(object1);                                              descriptors1.property1.writable = true                                                                                          descriptors1.property1.value) = 42
 • Об'єкт Atomics для роботи в потоках