Головна‎ > ‎JavaScript‎ > ‎

Математика

x = 147e-5;      // 0.00147 
Math.E           // 2.718281828459045
Math.PI          // 3.141592653589793
Math.SQRT2       // 1.4142135623730951
Math.SQRT1_2     // 0.7071067811865476
Math.LN2         // 0.6931471805599453
Math.LN10        // 2.302585092994046
Math.LOG2E       // 1.4426950408889634
Math.LOG10E      // 0.4342944819032518 
Math.round(4.4)  // 4,  4.6 -> 5; Math.round(value*10)/10;
Math.ceil(4.4)   // 5
Math.floor(4.7)  // 4
Math.pow(8,2)    // 64,  pow(16, 0.5)
Math.sqrt(64)    // 8
Math.abs(-4.4)   // 4.4
Math.max(0, 150, 30, 20, -8, -200)   //150  Math.max(...arr)
Math.min(0, 150, 30, 20, -8, -200)  //-200
Math.sin(90 * Math.PI / 180)       // 1, 90 градусів в радіани
Math.cos(0 * Math.PI / 180)       // 
Math.tan(0 * Math.PI / 180)      // 
Math.random()                   // 0.2938455287230741 var mas = [1, 2, 3, 4]; 
    
// для невеликих масивів
Math.max(...mas));          // 4  оператор поширення (spread operator)
Math.max.apply(null, mas)   // 4 
Math.min.apply(null, mas)   // 1int x = 5;
x++;   // 6  ++x
x--;   // 4  --x
x += 2;  x = x + 2;   // 7  
x -= 2;  x = x - 2;   // 3
x *= 2;  x = x * 2;   // 10
x /= 2;  x = x / 2;   // 2
x %= 3;  x = x % 3;   // 2  остача від ділення
x **= 3; x = x ** 3;  // 125
Бітові операції


A = 60; 

B = 13; 

A = 0011 1100

B = 0000 1101

-----------------

A&B = 0000 1100   // 12   AND

A|B = 0011 1101   // 61   OR

A^B = 0011 0001   // 49   XOR

~A  = 1100 0011   // 195  NOT


C = 3; // (0011)

<<= 2; C = C << 2;  // 12 (1100)

>>= 2; C = C >> 2;  // 3 (0011)

>>> // беззнаковий зсув