Головна‎ > ‎JavaScript‎ > ‎

Регулярні вирази
JS-Методи

 exec Метод RegExp, який виконує пошук віповідностей у рядку. 
 Він повертає список знайдених відповідностей.

 var re = /швидка\s(руда).+?(стрибає)/ig;
 var result = re.exec('Швидка руда лисиця стрибає через ледачого пса');
 console.log(result);

 test Метод RegExp, який перевіряє, чи рядок містить відповідність регулярному виразу. 
 Повертаєtrue або false.

 var str = 'hello world!';
 var result = /^hello/.test(str);
 console.log(result); 


 match Метод String який виконує пошук відповідностей у рядку. 
 Повертає список знайдених відповідностей, або null за невдачі.

 var str = 'Докладніше див. розділ 3.4.5.1';
 var re = /див\. (розділ \d+(\.\d)*)/i;
 var found = str.match(re);
 console.log(found);


 search Метод String який перевіряє , чи рядок містить відповідність регулярному виразу. 
 Повертає індекс відповідності або -1 в разі невдачі.

 var str = "Красно дякую, панове!";
 var pattern = /[а-я]{6}/g;
 console.log(str.search(pattern)); 

 replace Метод String який виконує пошук відповідності у рядку 
 і заміну знайдених підрядків на заданий рядок заміни.

 var p = 'The quick brown fox jumped over the lazy dog.';
 var regex = /dog/gi;
 console.log(p.replace(regex, 'ferret'));

 split Метод String який застосовує регулярний вираз чи рядок-розділювач 
 для розбиття рядку на список підрядків...

 var str = 'The quick brown fox jumped over the lazy dog.';
 var words = str.split(' ');
 console.log(words[3]);