Головна‎ > ‎JavaScript‎ > ‎

Операції з рядками

let a = "Hello Bill Gates.";

a.length                          // 17
a.replace("Bill""Jobs")        // Hello Jobs Gates. замінити перше знайдене слово
a.replace(/ll/g"44")          // He44o Bi44 Gates. замінити усі слова
a.lastIndexOf("Gates", 5)      // -1 пошук з позиції і до по початку
a.lastIndexOf("Gates")        // 11 пошук з кінця, а позиція з початку
a.indexOf("Bill")            // 6
a.indexOf("Bill", 20)       // -1 з 20 позиції не знайшов
a.includes("Bill")         // true 
a.search("Bill")          // як indexOf, але з 1 аргументом і без рег. виразів
a.substring(6, 10)       // Bill початкова і кінцева позиції (остання не включно)
a.substring(6)          // Bill Gates. 
a.slice(6,10)          // Bill як substrig, але може приймати негативні значення
a.slice(-6,-1)        // Gates з кінця
a.slice(-6)          // Gates. з кінця
a.substr(6, 4)      // Bill початок, скільки символів залишити
a.substr(-6)       // Gates. з кінця
a.toUpperCase()   // HELLO BILL GATES.
a.toLowerCase()  // hello bill gates.
a.match(/ll/g)  // ["ll", "ll"] масив підрядків (регулярні вирази)
a.split(",")   // розбити по комам
a.split("")   // розбити по буквах
a.trim()     // прибрати пробіли на початку і в кінці рядка
a.charAt(1) // символ на 1 позиції (get) charCodeAt(0) - 72 цифра в юнікоді
a[1]       // символ на 1 позиції  (get)

Керуючі символи \"\'\\

txt.charCodeAt(0) - код першого символу 

txt[0] = "A"   // не видає помилку, але і не спрацьовує

let t1 = "retejo";
let t2 = "info";
let t3 = t1.concat(".", t2);    // retejo.info

txt.replace(/LL/i, "44")       // He44o Bill Gates. не чутливий до регістру букв
txt.replace(/LL/ig"44")    // He44o Bi44 Gates. не чутливий до регістру букв

let a1 = txt.indexOf(' ');
rez = txt.slice(0, a1) + "<br>" + txt.slice(a1);   // Hello<br> Bill Gates.