Головна‎ > ‎Kotlin‎ > ‎

Типи даних

 Тип Байт Діапазон або набір значень
 Booleam 1 truefalse   // не біт, бо доступ реалізується побайтно
 Byte 1 -127 .. +128
 Ubyte 1 0 .. 255
 Char 2 'A', '\n'   
 short 2 ±32 767
 Ushort  0 ... 65 535
 Int 4 ±2 147 483 647     // 10
 Uint 4 0 .. 4 294 967 295     // 10 U
 Long 8 ±9 223 372 036 854 775 807      // 19L
 Ulong 8 0 ... 18 446 744 073 709 551 615      // 20, UL
 Float 4  Від ±1.5E−45 до ±3.4E38       // точність 6-9, F 
 Double 8 Від ±5.0E−324 до ±1.7E308  // точність 15-17
 String 36 + n*2 "Hello World"

  1. var a: Int = 1
  2. val oneMillion = 1_000_000
  3. var name: String = "Привіт світ"
  4. 0b00001011 - двійкове
  5. 0x0F - шістнадцяткове
Коментар
//
/* */