Головна‎ > ‎

Математика

Сайти:
Геометрія ]
Натуральне число
N — використовуються при лічбі, або для позначення кількості предметів 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ...Ціле число Z — використовуються при лічбі, або для позначення кількості предметів 

... -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ...Раціональне число Q — це дріб 5/2Дійсне число R — це 2 = 1.41421356..., π = 3.14159265...Просте число — це натуральне число N, яке має рівно два різних натуральних дільники 1 і саме число. Решту чисел, окрім одиниці, називають складеними.

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113 ... Послідовність Фібоначчі

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657...Генератор паролів 

"abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ01234567897890"Число ззаду наперед

1259 = 9521


Сума цифр числа

125 = 8Скорочення дробів

a/bПаліндром

123454321Лише букви 

" - Hello! - " -> "Hello"Факторіал

3! = 6