Головна‎ > ‎PHP‎ > ‎

Оператори

+, -, *, /, %, **

+=, -=, *=, /=, %=

==, ===, != (<>),  !== (не мають однаковий тип), >, <, <=, >=

++$x
$y--