Приклади

Ім'я користувача
^[a-z0-9_-]{3,16}$

Пароль
^[a-z0-9_-]{6,18}$

Електронна пошта
1.
[a-z0-9_\.-]+@[\da-z\.-]+\.[a-z\.]{2,6}
2.
^([a-z0-9_\.-]+)@([\da-z\.-]+)\.([a-z\.]{2,6})$

Посилання
^(https?:\/\/)?([\da-z\.-]+)\.([a-z\.]{2,6})([\/\w \.-]*)*\/?$

IP-адреса
^(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$

HTML-теги 
<body><a href="#">Mars</a></body> - правильно
Тут є <body><a href="#">Mars</a></body> - неправильно
^<([a-z]+)([^<]+)*(?:>(.*)<\/\1>|\s+\/>)$

#ffffff  або  #fff 
^#?([a-f0-9]{6}|[a-f0-9]{3})$

Читабельней унікальний ідентифікатор (Slug)
^[a-z0-9-]+$

Зображення
^((\\.bmp)|(\\.gif)|(\\.tiff?)|(\\.jpe?g)|(\\.png))$