Приклади

Ім'я користвача
/^[a-z0-9_-]{3,16}$/

Пароль
/^[a-z0-9_-]{6,18}$/

Електронна пошта
/^([a-z0-9_\.-]+)@([\da-z\.-]+)\.([a-z\.]{2,6})$/

Посилання
/^(https?:\/\/)?([\da-z\.-]+)\.([a-z\.]{2,6})([\/\w \.-]*)*\/?$/

IP-адреса
/^(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$/

HTML-тег
/^<([a-z]+)([^<]+)*(?:>(.*)<\/\1>|\s+\/>)$/

#ffffff
/^#?([a-f0-9]{6}|[a-f0-9]{3})$/

Четабельний унікальний ідетифікатор (Slug)
/^[a-z0-9-]+$/