Головна‎ > ‎SQL‎ > ‎

LIKE

LIKE використовується сумісно з оператором WHERE для пошуку даних за зразком

% - заміна пустого чи декількох символів
_ - заміна одного символу
[список] - встановлення цілого ряду символів, що мають задовільняти критеріям пошуку
[^список] чи [!список] - встановлення цілого ряду символів, що НЕ мають задовільняти критеріям пошуку
SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerName LIKE 'a%';      // починаються з a
SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerName LIKE '%a';      // закінчуються на a
SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerName LIKE '%or%';      // містить or
SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerName LIKE '_r%';      // друга буква r
SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerName LIKE 'a__%';      // перша буква а і мінімум 3 букви в довжину
SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerName LIKE 'a%o';      // перша буква а і остання o
SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerName NOT LIKE 'a%';      // не починаються з а
SELECT * FROM Customers
WHERE City LIKE '[bsp]%';     // починаються з bs або p

[ Перевір себе тут ]SELECT * FROM Customers
WHERE City LIKE '[a-c]%';     // починаються з ab або c

[ Перевір себе тут ]SELECT * FROM Customers
WHERE City LIKE '[!bsp]%';     // починаються НЕ з bs або p

[ Перевір себе тут ]SELECT * FROM Customers
WHERE City NOT LIKE '[bsp]%';     // починаються НЕ з bs або p

[ Перевір себе тут ]phone LIKE '001%' OR phone LIKE '012%' OR phone LIKE '379%' OR phone LIKE '999%' 
Деякі БД підтримують більше команд