Головна‎ > ‎SQL‎ > ‎

Типи даних

Visual Studio


 bigint long
 binary(50) бітовий рядок до 8000 байтів             
 bit bool
 char(10) char, ANSI до 8000 символів
 date 0001-01-01 до 9999-12-31 
 datetime від 1.1.1753 до 31.12.9999
 точність 3 мс
 datetime2(7) дата від 0001-01-01 до 31.12.99
 час від 00:00:00 до 23:59:59.9999999
 точність 100 нс
 datetimeoffset(7)   дата від 0001-01-01 до 31.12.99
 час від 00:00:00 до 23:59:59.9999999
 decimal(18,0) decimal (точність, масштаб)
 float float (4 чи 8 байт)
 image до 2 147 483 647 байтів
 int int
 money -922 337 203 685 477.5808
 922 337 203 685 477.5807
 nchar(10) Unicode до 4000 символів
 ntext Unicode до 1 073 741 823 символів
 numeric(18,0) decimal (точність, масштаб)
 nvarchar(50) Unicode до 4000 символів
 менше символів - бере менше пам'яті   
 nvarchar(MAX) Unicode
 real float(24)
 rowversion відмічає версію рядка таблиці
 smalldatetime 1.1.1900 to 6.6.2079
 точність 1 хв
 smallint short
 smallmoney -214 748.3648
 214 748.3647
 sql_variant 8016 байт, для збереження специфічних форматів
 text ANSI до 2 147 483 647 символів
 менше символів - бере менше пам'яті
   
 time(7) більш точний час
 timestamp число розміром 4 байти, кількість секунд що пройшли з 1970 р
 tinyint byte
 uniqueidentifier унікальна ідентифікація рядків в кількох копіях таблиці
 varbinary(50) бітовий рядок до 8000 байтів    
 varbinary(MAX) максимальний 
 varchar(50) char, менше символів - бере менше пам'яті                                     
 ANSI до 8000 символів
 varchar(MAX) максимальний 
 xml дані в форматі XML
 sys.geography дані в системі координат круглої землі
 sys.geometry Евклідова (плоска) система координат
 sys.hierarchyid використовується для представлення положення в ієрархії
 sys.sysname 128 символів Юнікоду для зберігання імен об'єктів
 при створенні сценаріїв