Головна‎ > ‎

Терміни

API (Application Programming Interface) — прикладний програмний інтерфейс, простіше, набір чітко визначених методів для взаємодії різних компонентів. API для малювання на екрані: DirectX, OpenGL, SFML 


Deploy — розгортати


CRUD — Create Read Update Delete