Діагарама розгортання

Діаграма розгортання — діаграма  на якій відображаються обчислювальні вузли під час роботи програми, компоненти, та об'єкти, що виконуються на цих вузлах. Компоненти відповідають представленню робочих екземплярів одиниць коду. Компоненти, що не мають представлення під час роботи програми на таких діаграмах не відображаються; натомість, їх можна відобразити на діаграмах компонентів. Діаграма розгортання відображає робочі екземпляри компонентів, а діаграма компонентів, натомість, відображає зв'язки між типами компонентів.

Діаграма розгортання в UML моделює фізичне розгортання артефактів на вузлах.

Вузли представляються, як прямокутні паралелепіпеди з артефактами, розташованими в них, зображеними у вигляді прямокутників. Вузли можуть мати підвузли, які представляються, як вкладені прямокутні паралелепіпеди. Один вузол діаграми розгортання може концептуально представляти безліч фізичних вузлів, таких, як кластер серверів баз даних.

Існує два типи вузлів:

  • Вузли пристроїв - це фізичні обчислювальні ресурси зі своєю пам'яттю і сервісами для виконання програмного забезпечення, такі як звичайні ПК, мобільні телефони.
  • Вузол середовища виконання - це програмний обчислювальний ресурс, який працює всередині зовнішнього вузла і який надає собою сервіс, який виконує інші виконувані програмні елементи.

Діаграму розгортання системи можна описати наступним чином. Працівник взаємодіє із системою шляхом використання програми управління магазином. Програма відправляє запити та отримує відповіді від web-сервера. Сервер надає користувацький інтерфейс, а також – використовує інтерфейс бази даних для доступу до даних, їх зміни, видалення, модифікації.