Діаграма послідовності

Діаграма послідовності — відображає взаємодії об'єктів впорядкованих за часом. Зокрема, такі діаграми відображають задіяні об'єкти та послідовність відправлених повідомлень.

Іншими словами, діаграма послідовностей відображає часові особливості передачі і прийому повідомлень об'єктами.

Діаграми послідовностей можна використовувати для уточнення діаграм прецедентів, більш детального опису логіки сценаріїв використання. Це відмінний засіб документування проекту з точки зору сценаріїв використання. Діаграми послідовностей зазвичай містять об'єкти, які взаємодіють у рамках сценарію, повідомлення, якими вони обмінюються, і які повертаються результати, які пов'язані з повідомленнями.

На діаграмі послідовності зображаються тільки ті об'єкти, які безпосередньо беруть участь у взаємодії.

Лінія життя об'єкта зображується пунктирною вертикальною лінією, асоційованою з єдиним об'єктом на діаграмі послідовності. Лінія життя служить для позначення періоду часу, протягом якого об'єкт існує в системі і, отже, може потенційно брати участь у всіх її взаємодіях. Якщо об'єкт існує в системі постійно, то і його лінія життя повинна продовжуватися по всій площині діаграми послідовності від самої верхньої її частини до самої нижньої.

У процесі функціонування об'єктно-орієнтованих систем одні об'єкти можуть перебувати в активному стані, безпосередньо виконуючи певні дії, або стані пасивного очікування повідомлень від інших об'єктів. Щоб явно виділити подібну активність об'єктів, в мові UML застосовується спеціальне поняття, що отримало назву фокуса управління . Фокус управління зображується у формі витягнутого вузького прямокутника, верхня сторона якого позначає початок отримання фокусу управління об'єкта, а його нижня сторона - закінчення фокусу управління. Прямокутник розташовується нижче позначення відповідного об'єкта і може замінювати його лінію життя, якщо на всьому її протязі він є активним.

В UML кожна взаємодія описується сукупністю повідомлень, якими ті об’єкти, що беруть участь у ньому обмінюються між собою. Повідомлення є закінченим фрагментом інформації, який відправляється одним об'єктом іншому. Прийом повідомлення ініціює виконання певних дій, спрямованих на вирішення окремого завдання тим об'єктом, якому це повідомлення відправлено.

Логіка виконання дій для кожного із процесів, зображених на діаграмах послідовності, описана раніше, у діаграмах кооперації.