Головна‎ > ‎Unity‎ > ‎

Доступ до компоненти

Увімкнути / вимкнути колайдер

other.GetComponent<Collider2D>().enabled = false;Доступ до змінної в іншому скрипті

Obj1, Script1
public int life = 100; 


Obj2, Script2
GameObject thePlayer = GameObject.Find("Obj1");
Script1 script = thePlayer.GetComponent<Script1>();
script.life -= 10.0f;


Або

GameObject.Find("Obj1").GetComponent<Script1>().life -= 10.0f;Заморозити / розморозити Rigidbody

m_Rigidbody.constraints = RigidbodyConstraints.FreezeRotation;   // заморозити
m_Rigidbody.constraints = RigidbodyConstraints.None;                // розморозити
m_Rigidbody.isKinematic = true;                                               // не реагувати на іншихДодати Rigidbody

private Rigidbody rb;


void Awake() 
{
    rb = gameObject.AddComponent<Rigidbody>(); 
}

void Update() 
    rb.AddForce(transform.up * 10); 
}Відключити скрипт

obj.GetComponent<YourScript>().enabled = false;