Більше

Debug.LogError("Помилка");
Debug.LogWarning("Попередження");


В консольному повідомленні показуються тільки перші 2 рядки, 
аби побачити все треба клацнути на нього.
// напрямок по осі Z
Debug.DrawRay(transform.position, transform.TransformDirection(Vector3.forward) * 100, Color.blue);