Головна‎ > ‎Unity‎ > ‎Меню‎ > ‎Більше‎ > ‎

Вихід з повноекранного режиму

Вийти (повернутися) з повноекранного режиму
Screen.fullScreen = !Screen.fullScreen;Згорнути вікно
using System;
using System.Runtime.InteropServices;

[DllImport("user32.dll")]
private static extern bool ShowWindow(IntPtr hwnd, int nCmdShow);
[DllImport("user32.dll")]
private static extern IntPtr GetActiveWindow();

ShowWindow(GetActiveWindow(), 2);
Дозволити зміну розмір вікна
Edit -> Project Settings -> Player -> Resizable Window