Перемістити об'єкт (більше)

// 1
transform.position += transform.up;

// 2
transform.Translate(Vector3.right); // new Vector3(1f, 0f, 0f)

// 3
transform.position = new Vector3(20f, 0f, 10f);