Головна‎ > ‎C# WinForms‎ > ‎

Взаємодія між вікнами

Form2 f = new Form2();
f.Show();  
this.Hide();f.ShowDialog() - модальне вікноApplication.Exit();
Отримати доступ до полів другої форми після її закриття

            DialogResult aResult; 
            Form2 aForm = new Form2();
            aResult = aForm.ShowDialog();
            if(aResult == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
            {
                MessageBox.Show("Your name іs " + aForm.textBox1.Text + " " + aForm.textBox2.Text);
                MessageBox.Show("Your address іs " + aForm.textBox3.Text);
                MessageBox.Show("Your phone number іs " + aForm.maskedTextBox1.Text);
            }