Головна‎ > ‎C# WPF‎ > ‎Більше‎ > ‎

BackgroundWoker

Методи:

RunWorkerAsync - служить для запуску потоку
DoWork - окремий потік (без доступу до інтерфейсу)
RunWorkerCompleted - викликається при завершенні потоку
ProgressChanged - відрахування прогресу виконання
CancelAsync - дострокового завершення потоку