Головна‎ > ‎C# WPF‎ > ‎

Спеціальні символи XAML


 Символ  Код
 < &lt;
 > &gt;
 & &amp;
 " &quot;

Різне
…‚⋅•‹›«»∴⊥‘’“”©®§¥£¡¿æµεπφω†‡ℜℵßβδξΩΘØ∇⊗⊕◊♠♣♥♦¬⌈⌉⌊⌋ª°™¯

Математика
−—×±÷≈≠≡≤≥∠∪∩∼≅⊂⊃⊄∋∈∉∞∏Σ∫Δƒ¹²³√¼½¾

Стрілки
←→◄►▲▼⇐⇒⇓⇔∧∨〈〉
Збереження пробілів між символами

<Button xml:space="preserve">
    Hello         World
</Button>