Головна‎ > ‎C# WPF‎ > ‎

Стилі

<Window.Resources>
     <Style x:Key="GreenAndYellow">
          <Setter Property="Control.Background" Value="Yellow" />
          <Setter Property="Control.Foreground" Value="Green" />
          <Setter Property="Control.Margin" Value="5" />
          <Setter Property="Control.BorderThickness" Value="10" />
          <Setter Property="Control.BorderBrush" Value="Red" />
          <Setter Property="Control.FontFamily" Value="Verdana" />
          <Setter Property="Control.FontSize" Value="50"/>
     </Style>
</Window.Resources>


<Button x:Name="button1" Content="1" Style="{StaticResource GreenAndYellow}" />

<StackPanel.Resources>
     <LinearGradientBrush x:Key="GradientBrushForButton" StartPoint="0,0" EndPoint="1,0">
          <GradientStop Color="Blue" Offset="0.2" />
          <GradientStop Color="Yellow" Offset="0.8" />               
     </LinearGradientBrush>

     <Style TargetType="Label" <!--  Усі мітки -->
          <Setter Property="FontStyle" Value="Normal" />
          <Setter Property="FontFamily" Value="Ariel" />
     </Style> 
</StackPanel.Resources>


<Label>Мітка</Label>
<Button Background="{DynamicResource GradientBrushForButton}">Кнопка</Button>

Розширити вже існуючий стиль

<Style x:Key="NamedStyle" TargetType="TextBox" BasedOn="{StaticResource {x:Type TextBox}}">  
     <Setter property="Opacity" value="0.5" /> 
</Style>Стиль для віх вікон робимо в App.xaml
<Application.Resources>
      ...
</Application.Resources>ResourceDictionary - коли стилів багатенько