Головна‎ > ‎C# WPF‎ > ‎

Вікно вибору файлу

using Microsoft.Win32;


Зберегти

SaveFileDialog saveFileDialog = new SaveFileDialog();
saveFileDialog.Filter = "Text file (*.txt)|*.txt|C# file (*.cs)|*.cs";

if (saveFileDialog.ShowDialog() == true){
     File.WriteAllText(saveFileDialog.FileName, textBox.Text);
}
Відкрити

OpenFileDialog openFileDialog = new OpenFileDialog(); 
openFileDialog.Filter = "Image files (*.png;*.jpg)|*.png;*.jpg|All files (*.*)|*.*";
 
if(openFileDialog.ShowDialog() == true){
     textBox.Text = File.ReadAllText(openFileDialog.FileName);
}
saveFileDialog.InitialDirectory = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments);

saveFileDialog.InitialDirectory = @"c:\temp\"

Кілька файлів