Головна‎ > ‎C# WPF‎ > ‎

Взаємодія між вікнами

window2 win2 = new window2();
win2.Show();
this.Close();win2.ShowDialog();   // не дає доступ до першого вікнаКлас який передають у інше вікно має бути publicЗміна заголовоку попередньої форми

((MainWindow)Application.Current.MainWindow).Title = "Some text";Симуляція натискання кнопки

((MainWindow)Application.Current.MainWindow).button_2.RaiseEvent(new RoutedEventArgs(ButtonBase.ClickEvent));Статична змінна в головному вікні чи окремому класі

public static int index;Вікно 1

           Car newCar = new Car();
            AddCar addCarWindow = new AddCar(newCar);
            if (addCarWindow.ShowDialog() == true)
            {
                listBox1.Items.Add(newCar.ToString());
                allCar.Add(newCar);
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Ваші дані не збережені");
            }


Вікно 2 кнопка закрити

            this.DialogResult = true;