Практика‎ > ‎

База

1. Вивести на екран слово
Hello Bill

2. Вивести на екран
Name : Neo 
DOB : September 15, 2075 
Mobile : +38 (067) 777-77-77

3. Вивести на екран
##      #
# #     #
#  #    #
#   #   #
#    #  #
#     # #
#      ##

4. Об'явити змінну а та ініціалізувати значенням 5 та вивести на екран
5

5. Об'явити змінні і b, ініціалізувати значеннями 5 і 6 та вивести їх суму на екран
11

6. Об'явити змінні a, b і c, ініціалізувати значеннями 5, 6 і 7 та вивести їх суму на екран
18

7. Об'явити змінні a, b і c, ініціалізувати значеннями 1, 2 і 3 та вивести їх добуток на екран
6

8. Об'явити змінні a, b ініціалізувати значеннями 10 і 5 та вивести результат ділення a/b
2

9. Перемножити 5 змінних зі значеннями 1, 2, 3, 4, 5
120

10. a=3, b=3, c = 2, знайти (a+1)*b - c*c = ?
8

11. a=3, b=3, c = 2, знайти (a+1)*(b + 1) + c = ?
18

12. Об'явити змінну а та ініціалізувати значенням 5 і створити квадрат заповнений цим числом
Enter a number: 4
4 4 4 4
4     4
4     4
4 4 4 4

13. Написати програму, що конвертує роки а = 3 в дні
Number of years : 3
Days: 1095