Практика‎ > ‎

База 2

1. Ввести з клавіатури два числа і вивести їх суму
a = 2
b = 3
Sum = 5

2. Ввести з клавіатури два числа і вивести їх різницю
a = 3
b = 3
Subtraction = 0

3. Ввести з клавіатури три числа і вивести їх добуток
a = 2
b = 3
c = 4
Multiplication = 24

4. Ввести з клавіатури число і порахувати формулу y = x^2 - x - 5
x = 5
Result = 15

5. Об'явити дві змінні, ввести з клавіатури їх значення, першій змінні присвоїти заначення другої, а другій - першої
x = 3
y = 5
x = 5
y = 3

6. Ввести з клавіатури два числа і вивести результат додавання, віднімання, множення і ділення
a = 25
b = 5
25 + 5 = 30
25 - 5 = 20
25 x 5 = 125
25 / 5 = 5