Практика‎ > ‎

Класи

1. Створити клас Time
16:30


2. Створити клас Date
1.01.2075


3. Створити клас IP
127.0.0.1


4. Створити клас Point
int x;
int y;
int z;


5. Створити клас Rectangle
double a;
double b;


5. Створити клас Circle
double radius;
string color;


6. Створити клас Movie
string title;
string studio;
string rating;


7. Створити клас Investor
Name: Arnold Schwarzenegger
Country: Austria-USA
DOB: 30.07.1947
Capital: 1000000000 EUR


8. Створити клас Shop
Name: Silpo
Pomidor: 35
Ohirok: 30
Salo: 100
Hlib: 15